ఫ్యాన్‌కి ఒక్కటే రెక్క ఉంది..?

Last Updated: బుధవారం, 30 జనవరి 2019 (13:34 IST)
అంజి: అదేమిటి ఫ్యాన్‌కి ఉండాల్సిన మూడు రెక్కలలో ఫ్యాన్‌కి ఒక్కటే రెక్క ఉంది..?
రామయ్య: అదా.. ఆస్తి పంపకాల్లో నా కొడుకులిద్దరు చెరో రెక్క పట్టుకుపోయారులే..దీనిపై మరింత చదవండి :