నస పెట్టకుండా తినండి..?

Last Updated: గురువారం, 31 జనవరి 2019 (13:22 IST)
భర్త: ఏమే.. పెరుగన్నంలో పెరుగు కనబడడం లేదేంటే..?
భార్య: నస పెట్టకుండా తినండి.. హైదరాబాద్ బిర్యానీలో హైదరాబాద్ ఉంటదేంటి..దీనిపై మరింత చదవండి :