పెరుగే కనబడడం లేదు..?

Last Updated: గురువారం, 21 ఫిబ్రవరి 2019 (13:27 IST)
భర్త: పెరుగన్నం అన్నావు కదా.. మరి ఇందులో అసలు పెరుగే కనబడడం లేదు..?
భార్య: నసపెట్టకుండా తినండి.. హైదరాబాద్ బిర్యానీలో మీకు హైదరాబాద్ ఉంటదేంటి..దీనిపై మరింత చదవండి :