ఎలాంటి చీరలు చూపించమంటారు..?

Last Updated: గురువారం, 31 జనవరి 2019 (13:22 IST)
షాప్ ఓనర్: చెప్పండి.. మేడమ్.. ఎలాంటి చీరలు చూపించమంటారు..
సీత: మా పక్కింటావిడ దిమ్మ తిరిగేలా చీరలు చూపించండి..దీనిపై మరింత చదవండి :