పెరుగన్నం తినడం అంటే చాల ఇష్టం..?

Last Updated: మంగళవారం, 5 ఫిబ్రవరి 2019 (18:24 IST)
భర్త: భోజనం ఆఖరిలో నాకు పెరుగన్నం తినడం అంటే చాలా ఇష్టం..
భార్య: కానీ, పెరుగు ఎలా వండాలో.. ఏ వంటల పుస్తకంలోను దొరకలేదండి..దీనిపై మరింత చదవండి :