నా కూతురు వెంట పడుతున్నావే?

''నా కూతురు వెంట పడుతున్నావే.. స్మోకింగ్, మందు తాగే అలవాటుందా?" అడిగాడు గిరీశం ''సార్.. మీ అమ్మాయిపై అనుమానం వద్దు సార్.. ఆమె చాలా మంచి టైప్ చెప్పాడు..'' చెప్పాడు రమేష్.

selvi| Last Updated: శుక్రవారం, 11 మే 2018 (13:06 IST)
''నా కూతురు వెంట పడుతున్నావే.. స్మోకింగ్, మందు తాగే అలవాటుందా?" అడిగాడు గిరీశం

''సార్.. మీ అమ్మాయిపై అనుమానం వద్దు సార్.. ఆమె చాలా మంచి టైప్ చెప్పాడు..'' చెప్పాడు రమేష్.దీనిపై మరింత చదవండి :