అణచబడిన మగవాడిని..?

''కాల్చబడిన బంగారాన్ని ఆభరణం అంటారు కొట్టబడిన రాగిని తీగ అంటారు అణచబడిన కార్బన్ని - డైమండ్ అంటారు. కాల్చబడిన, కొట్టబడిన, అణచబడిన మగవాడిని.. భర్త''! అంటారు.

selvi| Last Updated: గురువారం, 28 జూన్ 2018 (14:40 IST)
''కాల్చబడిన బంగారాన్ని ఆభరణం అంటారు 
కొట్టబడిన రాగిని తీగ అంటారు
అణచబడిన కార్బన్ని - డైమండ్ అంటారు. 
కాల్చబడిన, కొట్టబడిన, అణచబడిన మగవాడిని.. భర్త''! అంటారు.దీనిపై మరింత చదవండి :