మీ ఆయన రెండో పెళ్లి చేసుకుంటానంటే... ఒప్పుకున్నావా?

"మీ ఆయన రెండో పెళ్లి చేసుకుంటానంటే.. నువ్వెలా ఒప్పుకున్నావే..!" కోపంగా అడిగింది శ్యామల "ఏం చేయనే మా అత్తగారితో ఒక్కదాన్నే వేగలేక చస్తున్నా మరి..!" బదులిచ్చింది సుందరి

selvi| Last Updated: శనివారం, 18 ఆగస్టు 2018 (12:26 IST)
"మీ ఆయన రెండో పెళ్లి చేసుకుంటానంటే.. నువ్వెలా ఒప్పుకున్నావే..!" కోపంగా అడిగింది శ్యామల 
 
"ఏం చేయనే మా అత్తగారితో ఒక్కదాన్నే వేగలేక చస్తున్నా మరి..!" బదులిచ్చింది సుందరిదీనిపై మరింత చదవండి :