మీరిచ్చే టిక్కెట్‌కు రధ్రం ఉంది కదా అంకుల్...

ఆర్టీసీ కండక్టర్ : ' అయ్యా ఈ నోటుకి చిల్లుంది.. ఇది చెల్లదు.. వేరే నోటివ్వయ్యా'.. ప్రయాణికుడు : అదేంటయ్యా... మీరు టిక్కెట్‌కు రంధ్రాలు చేసే కదా ఇస్తున్నారు.. మేం తీసుకోవడం లేదూ'. కండక్టర్ : ఆఁ... స

kids joke
pnr| Last Updated: గురువారం, 12 జులై 2018 (09:36 IST)
ఆర్టీసీ కండక్టర్ : ' అయ్యా ఈ నోటుకి చిల్లుంది.. ఇది చెల్లదు.. వేరే నోటివ్వయ్యా'..

ప్రయాణికుడు : అదేంటయ్యా... మీరు టిక్కెట్‌కు రంధ్రాలు చేసే కదా ఇస్తున్నారు.. మేం తీసుకోవడం లేదూ'.

కండక్టర్ : ఆఁ... సరే...దీనిపై మరింత చదవండి :