ఉన్నత స్థితిలో స్థిరపడతారు(బి. రమ్యశ్రీ-హైదరాబాద్)

బి. రమ్యశ్రీ-హైదరాబాద్: మీరు అష్టమి శుక్రవారం మిధున లగ్నం, ఆశ్లేష నక్షత్రం, కర్కాటక రాశి నందు జన్మించారు. 2017 నందు మీరు మంచిమంచి సంస్థలలో స్థిరపడతారు. సంకల్పసిద్ధి గణపతిని రోజూ పచ్చని పూలతో పూజించండి. మీ కోరికలు నెరవేరేందుకు దేవాలయాల్లో ఉసిరి చెట్టు

Dr PA Raman
Raman| Last Modified శనివారం, 24 సెప్టెంబరు 2016 (22:18 IST)
బి. రమ్యశ్రీ-హైదరాబాద్: మీరు అష్టమి శుక్రవారం మిధున లగ్నం, ఆశ్లేష నక్షత్రం, కర్కాటక రాశి నందు జన్మించారు. 2017 నందు మీరు మంచిమంచి సంస్థలలో స్థిరపడతారు. సంకల్పసిద్ధి గణపతిని రోజూ పచ్చని పూలతో పూజించండి. మీ కోరికలు నెరవేరేందుకు దేవాలయాల్లో ఉసిరి చెట్టును నాటిన శుభం కలుగుతుంది. 2005 నుంచి శుక్ర మహర్దశ ప్రారంభమైంది. ఈ శుక్రుడు 2017 నుంచి 2025 వరకూ యోగాన్ని ఇస్తుంది. ఇందు మీ సంకల్పం నెరవేరుతుంది. ఉన్నత స్థితిలో స్థిరపడతారు.

గమనిక: మీ సందేహాలను [email protected]కి పంపండి. పంపేముందు మీ పేరు, మీ పుట్టినతేదీ, పుట్టిన సమయం, పుట్టిన ఊరు రాయడం మర్చిపోవద్దు. జాతక ఫలితాల కోసం అత్యధిక సంఖ్యలో ప్రశ్నలను వీక్షకులు పంపిస్తూ ఉన్నారు. కనుక మీ ఫలితాల కోసం కాస్త వేచి ఉండగలరు. పంపిన వారందరివీ ప్రశ్నలు-సమాధానాలు శీర్షికలో ప్రచురించబడుతాయి. ఒకసారి ప్రశ్న పంపినవారు మళ్లీమళ్లీ అదే ప్రశ్నలను తిరిగి పంపవద్దు.
దీనిపై మరింత చదవండి :