పుష్యమి నక్షత్రం, 4 పాదములో పుట్టిన జాతకులైతే..!?

PNR| Last Updated: మంగళవారం, 3 జూన్ 2014 (17:13 IST)
పుష్యమి నక్షత్రం నాలుగో పాదములో పుట్టిన జాతకులు జన్మించిన ఐదు సంవత్సరముల నుంచి నీలమును వెండితో పొదిగించుకుని మధ్య వేలుకు ధరించగలరు. అలాగే ఐదు సంవత్సరముల నుంచి 22 సంవత్సరముల వరకు ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన జాతకులకు బుధ మహర్థశ కావున పచ్చను బంగారముతో చిటికెన వ్రేలుకు ధరించడం మంచిదని రత్నాలశాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

పుష్యమి నక్షత్రం, నాలుగో పాదములో పుట్టిన జాతకుల 22-29 సం.ల వరకు కేతు మహర్ధశ వైఢూర్యమును వెండితో చిటికెన వ్రేలుకు ధరించగలరు. 29-49 సం.లు వరకు శుక్ర మహర్థశ కావున వజ్రమును బంగారముతో ఉంగరపు వేలుకు ధరించగలరు. 49-55 సం.లు వరకు రవి మహర్థశ కావున కెంపును వెండిలో ఉంగరపు వేలుకు ధరించడం ద్వారా సుఖసంతోషాలు, ఆర్థిక వృద్ధి వంటి మంచి ఫలితాలుంటాయి.

అలాగే 55-65 సం.లు వరుకు చంద్ర మహర్థశ కావున ముత్యమును వెండితో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు ధరించాలి. ఇంకా 65-72 సంవత్సరములు వరకు కుజ మహర్థశ కావున పగడమును బంగారముతో ఉంగరపు వేలుకు ధరించడం శుభప్రదమని రత్నాల శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.దీనిపై మరింత చదవండి :