లేదంటే వాళ్లు గుర్తుపడతారు అమ్మా....

Last Modified సోమవారం, 9 సెప్టెంబరు 2019 (12:29 IST)
చింటు: అమ్మా! మా స్నేహితులు ఇంటికి వస్తున్నారు ఆడుకోవటానికి, కాస్త నా ఆట వస్తువులు దాచిపెట్టమ్మా!

అమ్మ: కాని ఎందుకు చింటు! మీ స్నేహితులు ఏమైనా దొంగవాలా?

చింటు: కాదమ్మా! లేదంటే వాళ్లు వాళ్ల ఆట వస్తువులు గుర్తుపడతారు....

అమ్మ: !!!!!!దీనిపై మరింత చదవండి :