మరి వినాయకుడిని చూస్తే...

Last Updated: గురువారం, 8 ఆగస్టు 2019 (15:11 IST)
మామయ్య: చింటూ ఏనుగు తొండం చూస్తే నీకు ఏమి గుర్తొస్తుందీ...
చింటూ: వినాయకుడు... 

 
మామయ్య: మరి వినాయకుడిని చూస్తే ఏం గుర్తొస్తుంది..
చింటూ: నీ బొజ్జ గుర్తొస్తుంది మావయ్యా...  దీనిపై మరింత చదవండి :