జ్యేష్ఠ నక్షత్రం, 4వ పాదములో జన్మించిన వారైతే?

Selvi| Last Updated: సోమవారం, 14 జులై 2014 (17:22 IST)
జ్యేష్ఠ నక్షత్రం, 4వ పాదములో జన్మించిన వారైతే? జన్మించిన 4 సం.లు వరకు బుధ మహర్దశ కావున పచ్చను బంగారములో చిటికెన వేలుకు ధరించగలరు. 4. సం.లు వయస్సు నుండి 11 సం.లు వరకు కేతు మహర్దశ కావున వైడూర్యమును వెండిలో పొదిగించుకుని చిటికెన వేలుకు ధరించగలరు.

11-31 సంవత్సరముల వరకు శుక్ర మహర్దశ కావడంతో వజ్రమును బంగారములో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు ధరించగలరు. 31-37 సం.లు వరకు రవి మహర్దశ కావడంతో కెంపును వెండిలో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు ధరించడం ద్వారా శుభ ఫలితాలుంటాయి.

37-47, 47-54, 54-72 సంవత్సరాల కాలంలో ఈ జాతకులకు చంద్ర, కుజ, రాహు మహర్దశలు కావడంతో ముత్యమును వెండిలో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు, పగడమును బంగారములో పొదిగించుకుని ఉంగరపు వేలుకు, గోమేధికమును వెండిలో పొదిగించుకుని మధ్య వేలుకు ధరించాలని రత్నాల శాస్త్ర నిపుణులు అంటున్నారు.దీనిపై మరింత చదవండి :