నాలో ఏం చూసి ప్రేమిస్తున్నావు..?

"నాలో ఏం చూసి ప్రేమిస్తున్నావు..!?" అడిగింది ఆత్రుతగా సుజాత "నీలో ఏమీలేదనే ప్రేమిస్తున్నాను.. ఏదైనా ఉంటే నిన్నీపాటికి ఎవరో ఒకరు ప్రేమించేసి వుండేవారుగా..!" టక్కున సమాధానమిచ్చాడు సుందర్.

Selvi| Last Updated: గురువారం, 25 మే 2017 (12:16 IST)
"నాలో ఏం చూసి ప్రేమిస్తున్నావు..!?" అడిగింది ఆత్రుతగా సుజాత

"నీలో ఏమీలేదనే ప్రేమిస్తున్నాను.. ఏదైనా ఉంటే నిన్నీపాటికి ఎవరో ఒకరు ప్రేమించేసి వుండేవారుగా..!" టక్కున సమాధానమిచ్చాడు సుందర్.దీనిపై మరింత చదవండి :