అందుకేరా రోజూ రమ్మనేది...

సిహెచ్| Last Modified శనివారం, 14 మార్చి 2020 (20:38 IST)
టీచర్ : నిన్న చెప్పిన పాఠం వచ్చిందా రాజు?
రాజు: ఓ... మొన్ననే వచ్చేసింది టీచర్...

2.
మహేష్: 'మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉంది మేడమ్!'
టీచర్: అందుకేరా స్కూలుకి నెలకు 29 రోజులు సెలవులు పెట్టకుండా, రోజూ రమ్మనేది. నేనేరా మీ క్లాస్ టీచర్‌ని..!దీనిపై మరింత చదవండి :