తింటే సగం పళ్లు.. తినకపోతే అన్ని పళ్లు రాలిపోతాయ్..

Last Updated: సోమవారం, 15 జులై 2019 (12:51 IST)
: ఏమండీ.. మీ కోసం ఉండ్రాళ్లు చేశాను.. తిందురుకాని రండీ.

: వద్దులేవోయ్... నువ్వు చేసిన ఉండ్రాల్లు తింటే సగం పళ్లు రాలిపోతాయ్...

భార్య : తినకపోతే సగం పళ్లు రాలిపోతాయ్...


భర్త : ప్చ్..దీనిపై మరింత చదవండి :