ఎంతమంది అన్నయ్యలున్నారో తెలుసుకుంటాను...

jokes
Last Modified శనివారం, 21 సెప్టెంబరు 2019 (12:30 IST)
రమేష్‌ : సపోజ్‌ నువ్వొక అమ్మాయిని ప్రేమించావనుకో. మొదట తన గురించి ఏం తెలుసుకుంటావ్‌?
సురేష్‌: తనకు ఎంతమంది అన్నయ్యలున్నారో తెలుసుకుంటాను...!!

జడ్జి : మూడు పెళ్ళిళ్లు ఎందుకు చేసుకున్నావు?
తెలవిరావు: మరి మా నాన్నగారు గుణవతి, రూపవతి, విద్యావతిని చేసుకోమని అంటుండేవారండి అందుకని...!!

రాజు: ప్రియా! నీకు రోజు ఐస్‌క్రీములు, టిఫిన్లు కొనిపెడ్తున్నాను. కాని నువ్వు ఒక్కరోజు కూడా పెళ్ళి గురించి మాట్లాడవేం?
దేవి: సరే! ఇప్పుడు అడుగుతా. మీకు పెళ్ళి ఎప్పుడు?దీనిపై మరింత చదవండి :