ఘనంగా "దీం"తాన 20వ ద్వైవార్షిక మహాసభలు..!

Winners list
ivr| Last Updated: బుధవారం, 13 మే 2015 (20:51 IST)
శారద ఆకునూరి మాట్లాడుతూ విజేతలను, హోస్టన్ తెలుగు వారందరినీ డిట్రాయిట్‌లో జరుగబోతున్న తానా 20 ద్వైవార్షిక మహాసభలకు విచ్చేసి జయప్రదం చెయ్యాల్సిందిగా కోరారు. విజేతల వివరాలు...దీనిపై మరింత చదవండి :