ఆ బర్రె మొఖం ఆంటీ ఇవ్వకపోతే...?

Last Updated: శుక్రవారం, 18 జనవరి 2019 (17:25 IST)
చింటూ: ఆంటీ.. మా అమ్మ మీ దగ్గర ఓ కప్పు కాఫీ పౌడర్ తీసుకురమ్మని చెప్పింది..

ఆంటీ: ఓహో.. ఇంకా ఏం చెప్పిందీ మీ అమ్మ..?

చింటూ: ఆ బర్రె మొఖం ఆంటీ ఇవ్వకపోతే ఎదురింటి పంది మొఖం ఆంటీ దగ్గర తీసుకురమ్మని చెప్పింది.దీనిపై మరింత చదవండి :