మా ఆవిడ తలుపు తీయలేదు..?

kids joke
Last Updated: సోమవారం, 7 జనవరి 2019 (21:54 IST)
సుబ్బారావు: రాత్రి తాగి, లేటుగా వెళ్లినందుకు మా ఆవిడ తలుపు తీయలేదు.. దాంతో రోడ్డు మీదనే పడుకున్నా..
చింటూ: మరి తెల్లారిన తరువాత తీసిందా..?
సుబ్బారావు: లేదురా.. తాగింది దిగింది.. అప్పుడే గుర్తుకు వచ్చింది.. నాకసలు పెళ్లికాలేదని..
తాళం నా జేబులోనే ఉందని..దీనిపై మరింత చదవండి :