ఆమెతో ఏమన్నావేమిటి..?

Last Updated: శనివారం, 5 జనవరి 2019 (15:58 IST)
కుమార్: మా ఆవిడ నాతో గత నెల రోజులుగా గొడవపడడం లేదు...
రమేష్: ఆమెతో ఏమన్నావేమిటి..?
కుమార్: నువ్వు కోప్పడినప్పుడల్లా నీ ముఖంపై ముడతలు కనిపిస్తున్నాయని అన్నానంతే..దీనిపై మరింత చదవండి :