పోస్ట్‌బాక్స్‌లో వేశా టీచర్..!

Last Updated: సోమవారం, 4 మార్చి 2019 (13:10 IST)
టీచర్: వాసు.. పరీక్షల్లో నీ స్నేహితుడికి రాయమంటే రాయలేదేం..
వాసు: రాశా కదా టీచర్...
టీచర్: మరేది కనిపించడం లేదిక్కడ..
వాసు: రాసి పోస్ట్‌బాక్స్‌లో వేశా టీచర్..దీనిపై మరింత చదవండి :