1. ఇతరాలు
  2. బాలప్రపంచం
  3. జోకులు
Written By pnr
Last Updated : శుక్రవారం, 8 జూన్ 2018 (11:28 IST)

ఆ గడియారం ఆడదా..?

గోడమీద చెడిపోయిన గడియారాన్ని చూసిన చంటి.. "ఏంట్రా.. ఆ గడియారం ఆడదా..?" అని బంటీని అడిగాడు. "ఏమోరా.. అది ఆడదో, మగదో నాక్కూడా సరిగ్గా తెలీదురా. ఇంతకుముందెప్పుడూ అది పిల్లల్ని కూడా పెట్టలేదటరా..!!" అమ

గోడమీద చెడిపోయిన గడియారాన్ని చూసిన చంటి.. "ఏంట్రా.. ఆ గడియారం ఆడదా..?" అని బంటీని అడిగాడు.
 
"ఏమోరా.. అది ఆడదో, మగదో నాక్కూడా సరిగ్గా తెలీదురా. 
 
ఇంతకుముందెప్పుడూ అది పిల్లల్ని కూడా పెట్టలేదటరా..!!" అమాయకంగా బదులిచ్చాడు బంటీ.