ఆదివారం, 3 మార్చి 2024
  1. ఆధ్యాత్మికం
  2. భవిష్యవాణి
  3. పంచాంగం
Written By సెల్వి

పంచాంగం -మంగళవారం, ఫిబ్రవరి 14, 2023

Puja
మంగళవారం 
అష్టమి   - Feb 13 ఉదయం 09:46 గంటల నుంచి – 
Feb 14 ఉదయం 09:04 గంటల వరకు 
బహుళపక్షం నవమి   - Feb 14 ఉదయం 09:04 నుంచి – 
Feb 15 ఉదయం 07:39 గంటల వరకు 
 
అనూరాధ నక్షత్రం - Feb 14 ఉదయం 02:35 గంటల నుంచి – 
Feb 15 ఉదయం 02:01 గంటల వరకు 
జ్యేష్ట - Feb 15 ఉదయం 02:01 గంటల నుంచి – 
Feb 16 ఉదయం 12:46 గంటల వరకు 
 
శుభ సమయం
అభిజిత్ ముహుర్తాలు - మధ్యాహ్నం 12:07 గంటల నుంచి– 12:53 గంటల వరకు 
అమృతకాలము - మధ్యాహ్నం 03:52 గంటల నుంచి – 05:26 గంటల వరకు
బ్రహ్మ ముహూర్తం - ఉదయం 05:11 గంటల నుంచి – 05:59 గంటల వరకు