స్ట్రాతో తాగుతున్నాను..?

Last Updated: శుక్రవారం, 28 డిశెంబరు 2018 (13:48 IST)
భార్య: ఇక మీదట డ్రింక్ ముట్టుకోనని ప్రమాణం చేశారు.. కదా..?
భర్త: అందుకే రాధా.. డ్రింక్‌ని ముట్టుకోకుండా స్ట్రాతో తాగుతున్నాను..దీనిపై మరింత చదవండి :