అబ్బాయిలే వెధవలు ఎలా..?

Last Modified మంగళవారం, 10 సెప్టెంబరు 2019 (12:18 IST)
"ఎప్పుడూ అబ్బాయిలే వెధవల్రా జానూ..!" అన్నాడు రాము

"ఏరా రామూ.. అబ్బాయిలే వెధవలని అంత కచ్చితంగా ఎలా చెప్పగలవు?" అడిగాడు జాను

"అవును అమ్మాయి ప్రేమలో పడితే.. అతనెవడో తెలిస్తే.. అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఎవడే ఆ వెధవా..?!" అని అడుగుతారు.

"అలాగే అబ్బాయి తల్లిదండ్రులకు తెలిసినా.. ఓరే వెధవా ఎవర్రా ఆ అమ్మాయి..?అంటారు.. అందుకే అబ్బాయిలే వెధవలుంటున్నా..!" టక్కున చెప్పాడు రాముదీనిపై మరింత చదవండి :