వరండాకు - వంట గదికి మధ్య హాలులో ఉన్నా...

Last Updated: బుధవారం, 24 జులై 2019 (20:50 IST)
భర్త : భార్యకు ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నావే అని అడిగాడు.

భార్య : వరండాకు, వంట గదికి మధ్యలో హాల్లో తలుపు ప్రక్కన వున్నాను.

భర్త : నీకేమైనా మెంటలా, ఇంట్లో వున్నానని చెప్పచ్చు కదా.

భార్య : మీకే మెంటల్ ల్యాండ్ లైన్‌కి ఫోన్ చేసి ఎక్కడున్నావని అడుగుతారేంటి?దీనిపై మరింత చదవండి :