తగిన గుణపాఠం చెప్తాను..

Last Updated: మంగళవారం, 13 ఆగస్టు 2019 (14:28 IST)
భార్య: పనమ్మాయ్ అలా మిమ్మల్ని రాసుకుపూసుకు తిరుగుతుంటే.. అలా బెల్లం కొట్టిన రాయిలా గమ్మున ఉంటారేంటి..
భర్త: సాయంత్రం వస్తుందిగా నేను రాసుకు పూసుకు తిరిగి తనకి తగిన గుణపాఠం చెప్తాను..
దీనిపై మరింత చదవండి :