1. ఇతరాలు
  2. బాలప్రపంచం
  3. జోకులు
Written By pnr
Last Updated : బుధవారం, 18 జులై 2018 (11:09 IST)

కుక్క తాగేసి వెళ్లిందమ్మా..!

తల్లి : "ఒరేయ్ చంటీ...! పిల్లి వచ్చి పాలు తాగకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోరా...?" చంటి : "అలాగే అమ్మా.." తల్లి : ఒరే చంటీ.. "పాలేవిరా...?" అని కోపంగా అడిగింది చంటి : "కుక్క తాగేసి వెళ్లిందమ్మా..!!" తల్ల

తల్లి : "ఒరేయ్ చంటీ...! పిల్లి వచ్చి పాలు తాగకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోరా...?"
 
చంటి : "అలాగే అమ్మా.."
 
తల్లి : ఒరే చంటీ.. "పాలేవిరా...?" అని కోపంగా అడిగింది
 
చంటి : "కుక్క తాగేసి వెళ్లిందమ్మా..!!"
 
తల్లి : "నిన్ను ఇక్కడుంచింది పాలు తాగకుండా చూసుకునేందుకే కదరా..?"
 
చంటి :  "పిల్లి వచ్చి పాలు తాగకుండా చూసుకోమని చెప్పింది నువ్వే కదమ్మా..! పిల్లి రాలేదు.. కుక్కతాగి వెళ్లింది.!"