జీవితమంతా.. నీ ప్రేమలో కరిగిపోతాను..?

Last Updated: శనివారం, 20 ఏప్రియల్ 2019 (17:29 IST)
కనురెప్పలు కలుసుకోవాలని కలవరపడుతున్నాయి..
కనుమరుగయ్యే నీ రూపాన్ని చూపించాలని..

జ్ఞాపకం ఒక్కోసారి వేదన కలిగిస్తుంది..
మరోసారి విచ్చుకునే గులాబి మొగ్గ అవుతుంది..

జీవితమంతా.. నీ ప్రేమలో కరిగిపోతాను..
నీ జీవితంలో ముత్యాన్నై వెలిగిపోయేలా చెస్తావుకదా..దీనిపై మరింత చదవండి :