స్త్రీలకు కడుపునకు ఆ భాగంలో పుట్టుమచ్చ ఉంటే..?

mole on the face
Last Updated: శుక్రవారం, 11 జనవరి 2019 (14:00 IST)
అనేది అందాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ పుట్టుమచ్చలు పురుషులకంటే స్త్రీలకు చాలా అందంగా ఉంటాయి. ఈ మచ్చలు వారి అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో బాధను, దుఃఖానికి లోనైయ్యేలా చేస్తాయి. ఇలాంటి పుట్టుమచ్చలు స్త్రీలకు కడుపు భాగంలో ఉంటే ఏం జరుగుతుందో.. ఈ మచ్చల కారణంగా వారు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవలసి వస్తుందో అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం...

కడుపుమీద పుట్టుమచ్చ గల స్త్రీకి మంచి సంతానం కలుగును. ఆ సంతానము వలన సౌఖ్యము పొందును. ప్రసవ వేదన ఉండదు. సౌఖ్యముగ ప్రసవించుచుండును. మంచి ప్రవర్తన కలిగియుండును. మధుర పదార్థభక్షణ యందు ప్రీతి కలిగియుండును.

కడుపునకు పై భాగమునను స్తనములకు కొంచెం క్రింది భాగమునను అనగా మంగళసూత్ర ముండుచోట పుట్టుమచ్చ ఉన్నచో ఆ స్త్రీ భర్త కన్నముందుగా చనిపోవును. కానీ ఆ మచ్చ పసుపు పచ్చగా నుండవలయును. ఆ మచ్చ నలుపురంగులో ఉన్న స్త్రీకి బాల్యముననే భర్తి చనిపోవును. మొత్తం మీద ఆమే జీవితం కష్టపరంపరల మధ్య నుండును.దీనిపై మరింత చదవండి :