నాగరికతకు గొడ్డలిపెట్టు 'జల్లికట్టు'

Who dare to come with me
WD
చారిత్రక ఆధారాలను అనుసరించి ఈ క్రీడ 400 సంవత్సరాలుగా నిర్వహించబడుతోంది. జల్లికట్టు క్రీడలో పాల్గొనే ఎద్దును దూడగా ఉండగానే ప్రత్యేకమైన శిక్షణను ఇస్తారు. పదును తేలిన కొమ్ములతో తన కొమ్ములు వంచడానికి వచ్చే మొనగాన్ని విసిరేంత లాఘవాన్ని శిక్షణ సందర్భంగా ఎద్దు పొందుతుంది. (కోర్టు ఆదేశాలను అనుసరించి ఎద్దు కొమ్ములను పదునుతేల్చే వ్యవహారం నిషేధించబడింది.)

మనిషికన్నా పదింతలు శక్తిమంతమైన ఎద్దును లొంగదీసుకోవడం మానవుని పౌరుష, పరాక్రమాలకు నిదర్శనమని తమిళులు భావిస్తుంటారు. కానీ నాగరిక సమాజంలో ఇది ఒక విశృంఖలమైన క్రీడగా జంతు సంక్షేమ మండలి మరియు న్యాయస్థానం పేర్కొన్నాయి. న్యాయస్థానం జల్లికట్టును నిషేధించినప్పటికీ క్రీడను నిర్వహించని పక్షంలో తమ కులదేవతలు శపిస్తాయని తమిళ ప్రజలు విశ్వసిస్తుంటారు.
Bull runs through the enthusiastic crowd
WD


వెంకటేశ్వర రావు యిమ్మడిశెట్టి, CPFC, NIFT|
తమిళనాడు ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిన మీదట, జనవరి 16న పలమేడులో, జనవరి 17న అలంగానల్లూర్‌లో జల్లికట్టును నిర్వహించారు. వేలాదిమంది తమిళ ప్రజలతో పాటు విదేశీ పర్యాటకులు సైతం క్రీడావినోదాన్ని పొందారు. సమాజానికి హితం కాని జల్లికట్టును సాంప్రదాయం పేరిట నిర్వహిస్తున్న వైనంపై మీ అభిప్రాయాన్ని మాకు తెలియజేయండి.


దీనిపై మరింత చదవండి :