యాభై లక్షల బస్సులో వెళితే భయంకరంగా పెరుగుతుంది...

సిహెచ్| Last Modified గురువారం, 25 జులై 2019 (22:50 IST)
టీచర్- రవి.. సీనియర్‌కీ, జూనియర్‌కి తేడా ఏంటి?
స్టూడెంట్- సముద్రానికి దగ్గరగా ఉండేవాడు సీ...నియర్, జంతు ప్రదర్శనకు దగ్గరగా ఉండేవాడు జూ...నియర్ మేడమ్.

2.
కొడుకు- నాన్న... నాకు బైక్ కావాలి...
తండ్రి- దేవుడు నీకు రెండు కాళ్లు ఎందుకు ఇచ్చాడురా...
కొడుకు- ఒకటి గేర్ మార్చడానికి రెండో కాలు బ్రేక్ వేయడానికి.

3.
భార్య- ఏవండి.. కారు తాళాలు ఇవ్వండి కిట్టి పార్టీకి వెళ్లాలి....
భర్త- కారెందుకు...
భార్య- అయిదు లక్షల కారులో వెళితే మర్యాద పెరుగుతుంది.
భర్త- ఇదిగో పది రూపాయిలు. అయిదు లక్షల కారులో కన్నా యాబై లక్షల బస్‌లో వెళితే మర్యాద భయంకరంగా పెరుగుతుంది.దీనిపై మరింత చదవండి :