అయ్యో పాపం.. ఇదిగో వంద...?

Last Updated: బుధవారం, 6 మార్చి 2019 (15:39 IST)
భిక్షగాడు: బాబూ.. వంద ధర్మం చెయ్యండి అంధుడిని...
వెంగళప్ప: నీకు కళ్ళు లేవని ఎలా నమ్మాలి..?
భిక్షగాడు: అక్కడ చెట్టుకింద ముగ్గురు కూర్చుని ప్రసాదం తినడం మీరు చూస్తున్నారా.. నాకు కనిపించడం లేదు..
వెంగళప్ప: అయ్యో పాపం.. ఇదిగో వంద...దీనిపై మరింత చదవండి :