ఏవో ఫోర్‌లు, సిక్స్‌లు కొట్టుకుని గెలిచారంతే

Joke
సిహెచ్| Last Modified మంగళవారం, 7 జనవరి 2020 (19:12 IST)
"నేను అవతలి జట్టుని ఒక్క సింగిల్ రన్‌ని కూడా తియ్యనివ్వలేదు తెలుసా?!" అన్నాడో బౌలర్
"మరీ ఆ జట్టు ఎలా గెలిచింది?"! అడిగాడు విలేకరి
"ఏవో ఫోర్‌లు, సిక్స్‌లు కొట్టుకుని గెలిచారంతే!" చెప్పాడు గొప్పగా బౌలర్దీనిపై మరింత చదవండి :