పాలిచ్చే భంగిమల్లో రకరకాల పద్ధతులు

breast-feeding
Last Updated: మంగళవారం, 6 ఆగస్టు 2019 (17:46 IST)
పిల్లలకు పాలిచ్చేటప్పుడు పాపాయి పాలు తాగుతోందా.... ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకుని వంగి ఇవ్వాలా... పక్కన పడుకోబెట్టుకోవాలా... ఇలా బోలెడు సందేహాలు ఆ తల్లికి ఉంటాయి. వాటికి పరిష్కారమే ఇది. 
పాలిచ్చే భంగిమల్లో రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి.

క్రెడిల్ భంగిమ: ఏ వైపు రొమ్ము నుంచి పాలిస్తుంటే ఆ పక్క మోచేతిమీద పాపాయి తలిని ఆనించి పట్టుకోవాలి. ఇది సాధారణంగా ఎక్కువమంది పిల్లలకి పాలు పట్టించే విధానం. ఇది మీ ఇద్దరికీ సౌకర్యంగానే ఉంటుంది. 
 
క్రాస్ క్రెడిల్: సాధారణ ప్రసవమైతే ఒళ్లో పడుకోబెట్టుకుని బిడ్డ తలను లేపి రొమ్ముకి ఆనించి పాలు పట్టాలి. మొదటి ఐదారు నెలల వరకూ ఈ విధానం సౌకర్యంగానే ఉంటుంది.
 
లెయిడ్ బ్యాక్ పొజుషన్: దీన్నే బయలాజికల్ నర్చరింగ్ విధానం అంటారు. ఈ పద్ధతిలో పిల్లలు తల్లి కడుపులో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అంతే సౌకర్యంగా ఉంటారు. వెన్నుకి తలగడ ఆధారం చేసుకుని ఏటవాలుగా పడుకుని పాలు పట్టించొచ్చు. 
 
ఫుడ్‌బాల్ హోల్డ్: సిజేరియన్ అయిన తల్లులు ఫుడ్‌బాల్ పొజిషన్ అనుసరించొచ్చు. ఈ భంగిమలో తల్లి దిండుకు ఆనుకొని కూర్చుని బిడ్డ తలను చేత్తో పట్టుకొని పాలు పట్టించొచ్చు. దీనివల్ల బిడ్డ బరువు తల్లి పొట్ట మీద పడకుండా ఉంటుంది. దీనిపై మరింత చదవండి :