వినాయకుడిని చూస్తే ఏం గుర్తొస్తుంది..?

Last Updated: శనివారం, 12 జనవరి 2019 (16:13 IST)
మామయ్య: చింటూ ఏనుగు తొండం చూస్తే నీకు ఏమి గుర్తొస్తుందీ...
చింటూ: వినాయకుడు...
మామయ్య: మరి వినాయకుడిని చూస్తే ఏం గుర్తొస్తుంది..
చింటూ: నీ బొజ్జ గుర్తొస్తుంది మావయ్యా...దీనిపై మరింత చదవండి :