కలలన్నీ నావే... కలకాలం నీవే... ఎక్కడికో తీసుకెళ్లే ఇళయరాజా...(video)

ఆ పాటలో ప్రణయం... జీవితం... వినసొంపు గీతం అది. చిత్రం : రాజ్ కుమార్ ( విడుదల- 1983). సంగీతం : ఇళయరాజా. గీతరచయిత : వేటూరి. నేపధ్య గానం : బాలు, సుశీల.

sobhan
ivr| Last Modified శుక్రవారం, 12 మే 2017 (17:22 IST)
ఆ పాటలో ప్రణయం... జీవితం... వినసొంపు గీతం అది. 
చిత్రం :  రాజ్ కుమార్ ( విడుదల- 1983).
సంగీతం :  ఇళయరాజా.
గీతరచయిత : వేటూరి.
నేపధ్య గానం : బాలు, సుశీల.
 
పల్లవి :
జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏనాడు
రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు
ఆనాడు ఎవరూ అనుకోనిది ఇనాడు మనకు నిజమైనది
ఆ రామాయణం... మన జీవన పారాయణం
రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు
 
చరణం 1:
చెలిమనసే శివధనస్సు అయినది తొలిచూపుల వశమైనది
వలపు స్వయంవరమైనపుడు గెలువనిది ఏది
ఒక బాణం ఒక భార్యన్నది శ్రీరాముని చిరయశమైనది
శ్రీవారు ఆ వరమిస్తే సిరులన్ని నావి
తొలి చుక్కవు నీవే.. చుక్కాణివి నీవే
తుదిదాకా నీవే.. మరు జన్మకు నీవే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ  
 
జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏనాడు
రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు
 
చరణం 2 :
సహవాసం మనకు నివాసం సరిహద్దు నీలాకాశం
ప్రతిపొద్దు ప్రణయావేశం పెదవులపై హాసం
సుమసారం మన సంసారం మణిహారం మన మమకారం
ప్రతిరోజు ఒక శ్రీకారం పరవశ శృంగారం
గతమంటే నీవే కథకానిది నీవే
కలలన్ని నావే కలకాలం నీవే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ   
రాముడు అనుకోలేదు జానకి పతి కాగలనని ఆనాడు
జానకి కలగనలేదు రాముని సతి కాగలనని ఏనాడు
ఆనాడు ఎవరూ అనుకోనిది ఇనాడు మనకు నిజమైనది
ఆ రామాయణం... మన జీవన పారాయణం...
 
చూడండి వీడియో....
 దీనిపై మరింత చదవండి :