మూడ్ బాగోనప్పుడు ఏం చేయాలి..?

womens-day
Last Updated: గురువారం, 24 జనవరి 2019 (15:59 IST)
సాధారణంగా కొంతమంది స్త్రీలు ఎప్పుడు చూసినా ఏదో పోయినట్టు దిగులుగా ఉంటారు. అసలు విషయం చెప్పాలంటే.. అక్కడ ఏమే జరిగి ఉండదు. అయినా కూడా మనసులో ఏదో తెలియని బాధగా ఉంటుంది. ఇలాంటి చిన్న చిన్న వాటికే బాధపడడం అంత బాగుండదు. మీ మూడ్‌ను మార్చుకోవాలంటే.. ఇలా చేయండి చాలు..

1. మూడ్ బాగోలేనప్పుడు మరేదో మార్పును మనసు కోరుకుంటుంది. పాడైపోయిన ఆ మూడ్‌లో నుండి బయటకు రావాలంటే వెంటనే మనసుకు మార్పు కావాలి. ఆ మార్పుతో కూడిన పనులు చేయడం వలన కొత్త ఉత్సాహం కలుగుతుంది.

2. ఆహారంలో పిండి పదార్థాలు తీసుకోవడం తగ్గించండి. శారీరక వ్యాయామం మొదలు పెట్టండి. పిల్లలతో, శ్రీవారితో కలిసి అలా బయటకు షికారుగా వెళ్ళి బయటే భోజనం ముగించి రండి.

3. మీరు ఇష్టపడే ఆహార పదార్థాలను చేయమని దగ్గర వారిని అడిగి చేయించుకుని ఆనందంగా తినండి. నచ్చిన సంగీతం వినడం లేక ఇష్టమైన పుస్తకాన్ని చదవడం మొదలు పెట్టండి.

4. మీకు బాగా ఇష్టమైన చోటుకు ఎక్కడికైనా సరదాగా పిక్‌నిక్‌కి వెళ్ళండి. మీ శ్రీవారు మీకు రాసిన ఉత్తరాలు తీసుకుని చదవండి. పాత ఆల్బమ్స్‌లో ఉన్న ఫోటోలను చూస్తూ గత విషయాలు జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోండి.

5. మీరు బాగా ఇష్టపేడే స్నేహితులతో మనసు విప్పి బాధని, సంతోషాన్ని పంచుకోండి. ఎంతోకాలంగా కొనుక్కోవాలని వాయిదా వేసుకుంటున్న డ్రసెస్స్ కొనుక్కుని వేసుకోండి.దీనిపై మరింత చదవండి :