ఏముందీ... లేచిపొమ్మన్నారు...

సిహెచ్| Last Modified శనివారం, 3 ఆగస్టు 2019 (20:30 IST)
''డియర్! మన ప్రేమ విషయం ఇంట్లో వారికి తెలిసిపోయింది..!" చెప్పింది రమ్య

"ఆ..! ఏమన్నారు..?" కంగారుగా అడిగాడు రాకేష్.

"ఏముంది..? ఖర్చు తగ్గుతుందని లేచిపొమ్మన్నారు...!" చెప్పింది రమ్య.

2.
చూడటమేమిటి.. దానిని నేనే తెస్తేను.?

''ఏమండయ్! పక్కింటావిడ చీర చూశారా- ఎంత బావుందో''? అంది రమ

''చూడటమేమిటి.. దానిని నేనే తెస్తేను..!" అని టక్కున అని నాలుక్కరుచుకున్నాడు సుబ్బారావ్.దీనిపై మరింత చదవండి :