సారీ అనటానికి బదులుగా...

మనీల| Last Updated: బుధవారం, 9 అక్టోబరు 2019 (18:13 IST)
లంబు: బస్‌లో అమ్మాయి నీతో అంత సేపు పోట్లాడింది.జంబు : ఏం లేదు నన్ను కాలు తొక్కి సారీ అనటానికి బదులు నెవర్‌మైండ్ అంది.
దీనిపై మరింత చదవండి :