అదేంటో మీతో వున్న ఎంజాయ్‌మెంట్ వీళ్లతో రావడం లేదండీ...

సిహెచ్| Last Modified శుక్రవారం, 8 జనవరి 2021 (21:34 IST)
సుమ: ఏవండోయ్... వెంటనే మీరు వచ్చి నన్ను తీసుకుని వెళ్లండి అంది భర్త రాజుతో.

రాజు: ఎందుకోయ్... పుట్టింటికి వెళ్లావు కదా మరో వారం రోజులు వుండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి రావచ్చు కదా.

సుమ: వద్దండీ. ఇక్కడ నాకు బోర్ కొడుతోంది. అన్నా, వదిన, చెల్లి, అమ్మా, నాన్నలతో గొడవ పడ్డాను. అదేంటో గానీ మీతో గొడవ పడినప్పుడు వున్న ఎంజాయ్ మెంట్ వీళ్లతో రావడం లేదండీ.

రాజు: ఆ............దీనిపై మరింత చదవండి :