ఏ పనిలో అయినా...?

Last Updated: సోమవారం, 22 ఏప్రియల్ 2019 (16:24 IST)
టీచర్‌: రవీ.. నేనింకా రెడీ చెప్పకుండానే నువ్వెలా పరిగెత్తా వేంటి??
రవి: ఏ పనిలో అయినా ముందుండాలని నిన్న మీరేగా చెప్పారు...
టీచర్‌: ఆ......దీనిపై మరింత చదవండి :