గంటసేపు పట్టిందా...?

మనీల| Last Updated: శనివారం, 12 అక్టోబరు 2019 (17:21 IST)
లంబు : ఏరా ఎందుకలా ఉన్నావ్.

జంబు : గంటసేపు మాట్లాడిన తర్వాత తిక్కలోడు అన్నాడు.

లంబు : ఆమాట అనటానికి గంటసేపు పట్టిందా.
దీనిపై మరింత చదవండి :