రేడియో కన్నా టీవీ గొప్పదా...?

మనీల| Last Updated: సోమవారం, 14 అక్టోబరు 2019 (16:50 IST)
లంబు: రేడియో కన్నా టీవీ గొప్పది. అవునా.


జంబు: ఔను రేడియోలోనైతే పిచ్చివాగుడు వినొచ్చు. అదే టీవీలోనైతే దానిని
చూడవచ్చు.దీనిపై మరింత చదవండి :