ఎప్పుడూ పది దగ్గరే ఉంటాయి...?

Last Updated: శుక్రవారం, 26 ఏప్రియల్ 2019 (16:54 IST)
టీచర్‌: గడియారంలో రెండుముళ్లు ఒకే దగ్గర ఎప్పుడు ఉంటాయి?
చంటి: మా గడియారంలో ఎప్పుడూ పది దగ్గరే ఉంటాయి.
టీచర్‌: అదేంటి?
చంటి: అందులో బ్యాటరీలు అయిపోయాయండి..దీనిపై మరింత చదవండి :