అమ్మో నువ్వు చేసిన లడ్లూ తింటే ఇంకేమైనా వుందా..?

Last Updated: బుధవారం, 4 సెప్టెంబరు 2019 (15:30 IST)
"ఏమండీ.. మీ కోసం రవ్వ లడ్లు చేశానండి.. తినండి.."అంటూ పట్టుకొచ్చింది.. భార్య

"అమ్మో నువ్వు చేసిన లడ్లూ తింటే ఇంకేమైనా వుందా..? అవి తింటే సగం పళ్లూడిపోతాయ్!" అన్నాడు భర్త
"తినకపోతే.. మొత్తం పళ్లు రాలిపోతాయ్.. మర్యాదగా తింటారా లేదా..?!" అడిగింది భార్య.

భార్య- ఏమండీ... ఏదైనా హర్రర్ సినిమా చూద్దామండీ.....
భర్త- ఓ అలాగే చూద్దాం... లోపలికి వెళ్లి మన పెళ్లి సి.డీ పట్టుకురా.


బంటి- చింటూ.... పొయ్యి మీద పాప్‌కార్న్ ఎందుకు జంప్ చేస్తుంది.
చింటూ- నువ్వు ఒకసారి పొయ్యి మీద కూర్చుని చూడు తెలుస్తుంది.దీనిపై మరింత చదవండి :